Verhuizen naar een andere gemeente in 2021

Inschrijven in uw nieuwe gemeente
Zodra u verhuisd bent, moet u uw binnen 5 dagen aanmelden als nieuwe bewoner van uw nieuwe gemeente. Met uw aanmelding word u automatisch afgemeld in uw oude gemeente. Uitschrijven bij de gemeente is dus niet nodig als u binnen Nederland verhuist. 

Check uw gemeentelijke belastingen
De gemeente waarin u staat ingeschreven int uw gemeentelijke belastingen, zoals OZB (onroerende zaak belasting), rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Verhuizen naar een andere gemeente heeft invloed op deze belasting.

Bij de meeste gemeenten krijgt uw (een deel van) de rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting terug als u die voor het hele jaar vooruitbetaald hebt. Iedere gemeente regelt dit op zijn eigen manier: soms gaat dit automatisch, soms moet u teruggave of herberekening aanvragen. Kijk op de website van uw (oude) gemeente om te zien hoe dit geregeld wordt.

De OZB (belasting die betaald wordt door huiseigenaren) krijgt u nooit terug. Deze wordt altijd gepeild op 1 januari en geldt voor het hele jaar. Vanaf 1 januari in het volgende jaar gaat u OZB betalen voor uw nieuwe huis in uw nieuwe gemeente.

Controleer uw waterschapsbelasting
Nederland is verdeeld in 24 waterschappen. Als u naar een andere gemeente verhuist, kan het zijn dat u in een ander waterschap komt te wonen. Het waterschap regelt onder andere de waterzuivering en onderhoud van dijken, waarvoor u een bijdrage betaalt: de waterschapsbelasting. Als u naar een ander waterschap verhuist, ontvangt u automatisch een rekening voor de resterende maanden van het jaar. In sommige gevallen heeft u al vooruit betaald voor uw oude waterschap en betaalt u dus dubbel. U kunt het dubbel betaalde bedrag voor een deel terugvragen aan uw oude waterschap.

Wat te doen bij verhuizing naar een andere gemeente?
Als u gaat verhuizen naar een andere gemeente moet u in ieder geval de volgende zaken regelen: inschrijven bij de gemeente, gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting checken, contracten voor energie en internet meeverhuizen, aanmelden bij waterbedrijf, nieuwe school, kinderopvang en huisarts zoeken, inboedelverzekering aanpassen en eventueel je uitkering opnieuw aanvragen.