Privacy policy

Verwerkingsverantwoordelijke

Via de websites van Flex Verhuizingen, worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens“) verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens voor het op kunnen maken en het kunnen versturen van offertes, opdrachtbevestigingen, verkooporders, facturen en nieuwsberichten. De verwerkingsverantwoordelijke is Flex Verhuizingen, gevestigd aan de Maasdijk 92 te Breda. Vragen op het gebied van privacy kun je stellen via: info@flexverhuizingen.nl

Websites van Flex Verhuizingen:

  • Flex Verhuizingen

Flex Verhuizingen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Selectverhuizers is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.

Vastleggen persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op onze website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Gegevens die niet langer nodig zijn worden door ons verwijderd. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen kunnen wij u wel vragen om zich adequaat te identificeren.

Klantgegevens / plaatsen van bestellingen

Flex Verhuizingen slaat de door u ingevulde gegevens van de offerteformulieren (stap 1, stap 2 en stap 3) en via welke verkeersbron u op onze site terecht komt op in een database. Deze gegevens hebben wij nodig om een offerte op te kunnen stellen en u toe te kunnen sturen.

E-mail

Indien u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard voor zolang als naar de aard van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die u met ons gesloten heeft of wanneer dit wettelijk verplicht is.